MOHD ZULHAKIF BIN ZAINAL ABIDIN

Thursday, 21 February 2013


KREATIVITI
                                              APA ITU KREATIVITI? 

Maksud Kreativiti yang boleh ditafsirkan ialah kebolehan atau keupayaan untuk mencipta,mewujud & menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam bentuk baru melalui 
kemahiran imaginasi.

Ia melibatkan :

 • Keupayaan berfikir yang dapat melahirkan idea baru yang unik dan menarik.
 • Keupayaan berfikir secara kritikal dan membuat penilaian secara analitikal terhadap idea dan seterusnya mengemukakan cadangan penyelesaian.
 • Keupayaan berfikir secara praktikal yang dapat menterjemahkan idea dan teori kepada bentuk aplikasi.

   


MOCK-UP.

 • Bentuk lebih kurang sama dengan bentuk sebenar sesuatu objek.
 • Dibuat sebelum model atau prototaip di laksanakan.
 • Tanpa ukuran yang sebenar.
 • Bertujuan untuk mendapatkan keseimbangan,bentuk struktur, saiz,kesesuaian bahan,keselamatan ,penggunaan dan cara pembuatan.


MODEL.


 • Sesuatu yang lebih detail daripada mock-up.
 • Bukan rupa sebenar sesuatu objek.
 • Ianya juga tidak berfungsi.
 • Fungsi pada objek sebenar tersebut seperti button,suis dan sebagainya ditunjukkan pada model tersebut.

Contoh-Contoh Model.


PROTOTAIP. • Bentuk yang lebih menarik dihasilkan dan lebih teperinci dari kedua-dua bentuk diatas.
 • Ianya sama seperti objek sebenar.
 • Fungsinya sama dengan objek sebenar tetapi kurang kemasan dan skala yang sebenar.
 • Diperbuat daripada bahan yang sebenar.  ERGONOMIK DALAM SESUATU PRODUK. • Ergonomik berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud ergos ( kerja ) dan nomos peraturan.
 • Mula diperkenalkan sewaktu perang dunia ke-2 dimana buat pertama kalinya teknologi dan sains insani diaplikasikan mengikut tatacara dan peraturan yang tersusun.
 • Ia bermaksud rekaan produk ataupun mesin bersesuain dengan fizikal manusia.

Prinsip-Prinsip didalam Ergonomik.
 • Membaiki penggunaan antara pekerja dengan tempat kerja.
 • Jenis peralatan yang mereka gunakan,bagaimana kerja dilakukan.
 • Persekitaran tempat kerja.
 •  


                                                                                            


ANTROPOMETRIK


 • Antropometrik merupakan ciri-ciri geometri manusia seperti berat,ketinggian,jangkauan dan sebagainya dikenali sebagai data antropometrik.
 • Pentingnya antropometrik didalam merekabentuk sesebuah produk contohnya anda perlu meletakkan tombol pintupada ukuran ketinggian tertentu supaya dapat dicapai oleh pengguna dengan selesa dan selamat.  ATIVITI KELAS MEMBUAT REKABENTUK TETIKUS.

(CLAY & PAPER CLAY)Clay yang telah dipanaskan

Mock-up Clay (tanah liat)

Mock-up yang dibuat dengan Paper Clay dan Clay

Mock-up  menggunakan Paper Clay

Bentuk tetikus yang telah siap dibentuk.


PRINSIP-PRINSIP ASAS DI DALAM    MEREKABENTUK     
                                                       
 • Boleh Digunakan Oleh Semua.
                        - Ambik kira OKU, masyarakat umum.
                        - Ciri-ciri menarik pada kaca mata pengguna.
                        - Warna,bentuk dan lain-lain.

 • Flexibility Apabila Digunakan.
                        - Cth : Pengguna tangan kidal.
                        - Membenarkan pengguna membiasakan diri dengan
                           penggunaan alat dengan mudah.
                            

 • Mudah Dan Senang Untuk Digunakan.
                        - Penggunaan manual,bahasa dan warna pada produk.
                        - Mengambil kira ergonomik,sociology dan anthropometrics
                           pengguna dan masyarakat setempat.

 • Mempertingkatkan ciri-ciri keselamatan.
                        - Cth : protective guard pada mesin-mesin pertukangan.
                        - Mengambil kira keselamatan pengguna pada penggunaan

                      alat.


 • Penggunaan tenaga yang minima.
                        - Alat yang dicipta mestilah dapat memperbaiki ataupun  

                                 gerak kerja daripada alat sedia ada.


 • Saiz dan ruang dimana alat digunakan.
                         - Kemudian mengangkat,menyimpan alat mesti diambil kira.


CONTOH LAKARAN BEBAS


                        


1 comment: